Nepremeškajte Valentínsku ZĽAVU -15% ešte dnes! Akcia platí na všetky produkty!

Súbory Cookies

PRAVIDLÁ POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIES A NÁSTROJOV FIRMY GOOGLE A FACEBOOK

Webovú stránku Clare.sk („eShop“) prevádzkuje spoločnosť FIRST RETAIL Group, s.r.o. so sídlom Karpatské námestie 10A, 83106 Bratislava - mestská časť Rača. Pred používaním tejto webovej stránky si pozorne prečítajte tieto pravidlá, pretože je v nich vysvetlené, ako budeme spracovávať osobné údaje a ako používame súbory cookie. Používaním tejto webovej stránky vyjadrujete súhlas s týmito pravidlami. Ak s obsahom týchto pravidiel nesúhlasíte, prosím nepoužívajte túto webovú stránku.

Použitie súborov „Cookie“

„Cookie“ sú malé súbory, ktoré na pevný disk vášho počítača ukladá prehľadávač. Súbory „Cookie“ môžete kedykoľvek odstrániť alebo sa v prípade určitého nastaveniaia prehľadávača ani nebudú ukladať. Väčšina prehľadávačov ukladá súbory „Cookie“ automaticky.

Spoločnosť FIRST RETAIL Group, s.r.o., využíva súbory „Cookie“ pri analýze použitia webových stránok nástrojom Google Analytics a cielenie reklám. Účelom je výlučne zabezpečenie stability systému a analýza webových stránok. Nejde o prípravu na spracovanie osobných údajov.

Webovú stránku Clare.sk môžete použiť aj bez súborov „Cookie“, ale v tomto prípade bude čiastočne obmedzená jej funkčnosť. Odporúčame vám preto, aby ste vo svojom prehľadávači súbory „Cookie“ neblokovali. Ak napriek tomu chcete zabrániť ukladaniu súborov „Cookie“ na počítač, zmeňte si prosím nastavenie prehľadávača. Návod nájdete v kapitole "Ako sa vyhnúť súborom cookie".

Použitie nástrojov „Google Analytics“ a „Google Remarketing“

Na webových stránkach Clare.sk sa využívajú služby spoločnosti Google Inc. (ďalej len „Google“) služba Analytics a Remarketing. U týchto služieb sa používajú „Cookies“. Získané informácie o používaní tejto webovej stránky budú prenášané na server spoločnosti Google v USA a tu uložené. IP adresa bude spoločnosťou Google skrátená o posledné tri miesta, aby bolo znemožnené jednoznačné priradenie k fyzickej osobe. Spoločnosť Google okrem toho rešpektuje ustanovenia o ochrane osobných údajov zmluvy „US-Safe-Harbor“ a je registrovaná v programe „Safe Harbor“ Ministerstva obchodu USA. Spoločnosť Google tieto informácie využíva z poverenia spoločnosti FIRST RETAIL Group, s.r.o., za účelom vyhodnotenia používania webovej stránky a poskytovania ďalších služieb spojených s používaním webovej stránky a internetu.

Spoločnosť Google postúpi tieto informácie tretím stranám iba vtedy, ak to predpisuje zákon alebo ak tretie strany tieto údaje spracovávajú z poverenia spoločnosti Google. Tretie strany, vrátane spoločnosti Google, používajú uložené súbory Cookies na inzerciu na základe predchádzajúcich návštev používateľa na tejto webovej stránke. Spoločnosť Google nebude v žiadnom prípade spájať vašu IP adresu s inými údajmi. Zhromažďovanie a ukladanie dát je možné kedykoľvek s účinnosťou do budúcnosti odmietnuť. Používanie Cookies spoločnosťou Google môžete deaktivovať otvorením stránky s deaktiváciou reklám spoločnosti Google (http://www.google.com/policies/privacy/ads/). 

Upozorňujeme vás ale, že v takom prípade nebudete môcť prípadne neobmedzene využívať všetky funkcie webovej stránky Clare.sk. Službu Google Analytics si môžete inaktivovať a prispôsobiť reklamy v rámci Reklamnej siete Google pomocou nástroja Správca predvolieb reklám na

(https://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=sk)

Doplnky sociálnej siete Facebook

Na webovej stránke Clare.sk sa používa tlačidlo „Páči sa mi“ („doplnok“) z webových stránok facebook.com spoločnosti Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“) a tlačidlo „+1“ služby Google Plus spoločnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”).  Ak na našej webovej prezentácii prejdete na webové stránky, ktoré obsahujú vyššie uvedené tlačidlo, nadviaže váš prehľadávač priame spojenie so serverom Facebook alebo Google. Informácie z doplnkov sa prenesú zo servera Facebook alebo Google priamo do vášho prehľadávača a ďalej na príslušnú webovú stránku. Na informácie, ktoré služby Facebook a Google prenášajú pomocou týchto doplnkov, nemáme žiadny vplyv.

Vstavané doplnky odosielajú na servery Facebook a Google informácie, ktoré vyvolala príslušná stránka našej webovej prezentácie. Ak ste prihlásení k týmto službám, môže vás poskytovateľ pri návšteve stránky prihlásiť k vášmu používateľskému kontu. Pri interakcii s doplnkom, napríklad pri stlačení tlačidla alebo zverejnení komentára, sa príslušná informácia odošle priamo z vášho prehľadávača na server Facebook alebo Google, kde sa uloží. Ak nie ste členom siete Facebook alebo Google, môže aj tak nastať situácia, že sa príslušný prevádzkovateľ dozvie vašu IP adresu a uloží ju.

Ďalšie informácie týkajúce sa účelu a rozsahu získavania osobných údajov a ďalšieho spracovania a použitia osobných údajov nájdete na webových stránkach Facebook a Google. Nájdete tu aj príslušné informácie týkajúce sa vašich práv a možnosti nastavenia ochrany osobných údajov. Upozornenia týkajúce sa ochrany osobných údajov poskytovateľov:


http://sk-sk.facebook.com/about/privacy/
http://www.google.com/intl/sk/+/policy/+1button.html

Ak ste členom siete Facebook alebo Google a nechcete, aby prevádzkovateľ pomocou našej webovej stránky zbieral údaje a prepojoval ich s údajmi vášho konta, musíte sa pred návštevou našej webovej stránky od servera Facebook alebo Google odhlásiť.

Informácie zhromaždené pomocou súborov „cookie“ uchováva služba Google. Prečítajte si viac o zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google.

Ako sa vyhnúť súborom „Cookie“

Internet Explorer:

 1. Vo vašom prehľadávači prejdite do ponuky Tools (Nástroje) a vyberte položku Internet Options (Možnosti internetu) > Privacy (Súkromie) > Advanced (Rozšírené).
 2. Kliknite na možnosť Override automatic cookie handling (Nahradiť automatické spracovanie súborov „cookie“).
 3. Určite, ako chcete, aby Internet Explorer spracovával súbory „cookie“ hostiteľských a cudzích webových lokalít (iná webová lokalita než tá, ktorú práve pozeráte).
 4. Ak chcete povoliť, aby sa súbory „cookie“ vždy ukladali vo vašom počítači, kliknite na možnosť Accept (Prijať).
 5. Ak chcete zabrániť, aby sa súbory „cookie“ ukladali vo vašom počítači, kliknite na možnosť „Zablokovať“.
 6. Ak chcete, aby sa vás program pýtal, či chcete povoliť ukladanie súborov „cookie“ vo vašom počítači, kliknite na možnosť Prompt (Zobraziť výzvu).
 7. Ak chcete povoliť, aby sa súbory „cookie“ relácie (súbory „cookie“, ktoré sa z počítača vymažú po ukončení programu Internet Explorer) ukladali vo vašom počítači, kliknite na možnosť Always allow session cookies (Vždy povoliť súbory „cookie“ relácií).

Google Chrome

 1. Na paneli s nástrojmi prehľadávača kliknite na ikonu francúzskeho kľúča.
 2. Vyberte položku Options (Možnosti) (Preferences (Predvoľby) v systéme Mac a Linux; Settings (Nastavenia) v zariadení Chromebook).
 3. Kliknite na kartu Under the Hood (Pod kapotou).
 4. V časti „Privacy“ (Súkromie) kliknite na položku Content settings (Nastavenia obsahu).
 5. V dialógovom okne Content Settings (Nastavenia obsahu), ktoré sa zobrazí, kliknite na kartu Cookies:
 6. Vymazanie súborov „cookie“
 7. Kliknutím na položku All cookies and site data (Všetky súbory „cookie“ a údaje lokality) otvorte dialógové okno Cookies and Other Data (Súbory „cookie“ a iné údaje).
 8. Ak chcete vymazať všetky súbory „cookie“, kliknite na položku Remove all (Odstrániť všetko)
 9. Ak chcete vymazať konkrétny súbor „cookie“, vyberte lokalitu, ktorá ho poslala, potom daný súbor „cookie“ a kliknite na položku Remove (Odstrániť).
 10. Zablokovanie súborov „cookie“ v predvolenom nastavení
 11. Zablokovanie všetkých súborov „cookie“: Vyberte položku „Block sites from setting any data“ (Zablokovať posielanie údajov lokalitami). Pamätajte si, že výber tohto nastavenia zabráni aktivite väčšiny lokalít, ktoré si vyžadujú vaše prihlásenie. Zakaždým, čo sa zablokuje súbor „cookie“, uvidíte v paneli s adresou ikonu.
 12. Zablokovanie iba súborov "cookie" cudzích domén: Označte začiarkávacie políčko „Ignore exceptions and block third-party cookies from being set“ (Ignorovať výnimky a zablokovať posielanie súborov „cookie“ cudzích domén). Aj keď ste určitú lokalitu pridali do Zoznamu výnimiek a povolili jej súbory „cookie“, ak je toto začiarkávacie políčko označené, súbory „cookie“ cudzej domény tejto lokality sa nebudú prijímať.
 13. Povolenie súborov „cookie“ v predvolenom nastavení
 14. Ak chcete povoliť súbory "cookie" hostiteľskej aj cudzej domény, vyberte možnosť „Allow local data to be set“ (Povoliť posielanie lokálnych údajov). Ak chcete povoliť iba súbory „cookie“ hostiteľskej domény, označte začiarkávacie políčko „Block all third-party cookies without exception“ (Zablokovať všetky súbory „cookie“ cudzej domény bez výnimky).
 15. Stanovenie výnimiek pre súbory „cookie“ z konkrétnych webových lokalít alebo domén
 16. Ak chcete určiť, ako sa majú spravovať súbory „cookie“ pre niektoré konkrétne lokality alebo domény, kliknite na položku Manage exceptions (Spravovať výnimky). Ak chcete pridať pravidlo do zobrazeného dialógového okna Cookie and Site Data Exceptions (Výnimky pre súbory „cookie“ a údaje lokality):
 17. Kliknite na pole „Add a new exception pattern“ (Pridať nový vzor výnimiek) a zadajte názov domény, pre ktorú chcete vytvoriť výnimku.
 18. Ak chcete vytvoriť výnimku pre celú doménu, pred názov domény vložte symbol [*.] (napr. [*.]google.com).
 19. Môžete špecifikovať adresu IP, adresu IPv6 alebo adresu non-http URL.
 20. Pomocou ponuky vyberte, či môže lokalita posielať súbory „cookie“. Ak zvolíte možnosť Session only (Iba relácia), súbory „cookie“ danej relácie sa vymažú vždy po zatvorení vášho prehľadávača.
 21. Pomocou tohto dialógového okna môžete tiež upraviť alebo odstrániť výnimky.

Safari

 1. Vyberte položku Safari --> Preferences (Predvoľby).
 2. Kliknite na tlačidlo panela Security toolbar (Panel s nástrojmi zabezpečenia).
 3. Prehľadávač Safari zobrazí nastavenia predvolieb.
 4. Pomocou tohto prepínača vyberte, ako prijať súbory „cookie“:
 5. Nikdy: Zablokovať súbory „cookie“ úplne.
 6. Vždy: Prijať všetky súbory „cookie“
 7. Iba z lokalít, do ktorých navigujete: Predvolená možnosť, ktorá umožňuje, aby lokality pracovali správne bez povolenia nelegálnych súborov „cookie“.
 8. Ak chcete zobraziť súbory „cookie“, ktoré práve sú vo vašom systéme, kliknite na tlačidlo Show Cookies (Zobraziť súbory „cookie“).
 9. Z lokality, ktorá použila tento súbor „cookie“, sa stratia všetky informácie uložené v súbore, čo znamená, že možno budete musieť urobiť niektoré veci manuálne, ako napr. poskytnúť heslo na lokalitu, ktoré sa predtým automaticky získalo zo súboru „cookie“.
 10. Kliknutím na tlačidlo Close (Zatvoriť) uložte zmeny.

 

Kontakt

Ak máte akékoľvek otázky, pripomienky a požiadavky v súvislosti s cookies, kontaktujte nás emailom na adrese gdpr@clare.sk